Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

autoobdukcja
Reposted fromvolldost volldost viagingerglue gingerglue
autoobdukcja
autoobdukcja
8327 4e37 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viatickimicki tickimicki
autoobdukcja
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabjureczko bjureczko
autoobdukcja
Reposted fromgranini granini
autoobdukcja
autoobdukcja
4719 c103 500
Old people are the best!
Reposted fromaskman askman viaprosiaczekk prosiaczekk
autoobdukcja
5595 da9c
Ewok!
Reposted fromrrandom rrandom viaprosiaczekk prosiaczekk
autoobdukcja
8635 c311 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaprosiaczekk prosiaczekk

July 02 2015

autoobdukcja
autoobdukcja
autoobdukcja
2046 726b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamajkey majkey
autoobdukcja
2393 8b5f 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamajkey majkey
autoobdukcja
Reposted fromheima heima viaOFFka OFFka
8199 6c6d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOFFka OFFka
autoobdukcja
 1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
 2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
 3. Stosuj zasadę SSS:
 • Szacunek dla siebie,
 • Szacunek dla innych,
 • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
 • Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
 • Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
 • Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
 • Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
 • Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
 • Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
 • Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
 • Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
 • Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
 • Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
 • Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
 • Szanuj naszą planetę Ziemię.
 • Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
 • Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
 • Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
 • Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
 • — Dalai Lama
  Reposted fromxawery xawery viatediousuncle tediousuncle
  autoobdukcja
  autoobdukcja
  2790 ebe4 500

  retrospectia:

  The Joy of Photographing People, 1983


  Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagranini granini
  autoobdukcja
  1719 55e6 500
  Reposted fromrol rol vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl